چگونه یک ستاره شویم؟

با عضویت در کلوب ستارگان گیلان یک ستاره میشوید.

دوستانی که در کلوب ستارگان عضو میشوند یک کارت عضویت دریافت میکنند که ان نشانه

ستاره بودن انهاست و ما ستارگان گیلان را با ان کارت عضویت میشناسیم.

نمونه کارت عضویت که به اسم خودم صادر شده:

/ 0 نظر / 22 بازدید